Cuevas Medek Excercises ® (CME®) terapia psychomotoryczna została stworzona przez Ramona Cuevas w 1972 roku. Jest psychomotoryczną terapią skierowaną do niemowląt rozwijających się nieprawidłowo ruchowo, co spowodowane jest przez znane lub nieznane niedegeneracyjne choroby/zespoły-  zajmujące centralny układ nerwowy.

Terapia ta może być stosowana u dzieci od 3 miesiąca życia, aż do momentu, kiedy osiągną one umiejętność samodzielnego chodu. Przez specyfikę terapii, jej  użycie ograniczone jest przez rozmiar i ciężar dziecka, terapeuta decyduje czy będzie w stanie pracować z dzieckiem, czy jest ono dla niego za ciężkie lub za „długie”.

Podstawowym założeniem terapii CME® jest to, że dzieci z zaburzeniami rozwoju muszą wzmocnić swój naturalny potencjał regeneracyjny i aktywować własny kod genetyczny, dzięki któremu będą  mógłby uzyskać swobodę ruchu. Umiejętności dziecka do momentu chodzenia zakodowane są w mózgu, jednak ciężko chore dzieci potrzebują stymulacji, aby móc odczytać te zakodowane informacje i wykorzystać je do wytworzenia funkcji motorycznych w nich zapisanych.

Terapia CME®

– prowokuje pojawienie się nieobecnych funkcji motorycznych

– prowokuje automatyczną odpowiedź funkcjonalno- posturalną kontroli motorycznej

– wystawia części ciała dziecka na wpływ siły grawitacji

– promuje użycie kontroli dystalnej, zamiast pełnej kontroli ciała dziecka, czy użycia pomocy takich jak chodziki, balkoniki etc.

– ważne rozciąganie i ćwiczenia zakresu ruchomości są zintegrowane z poszczególnymi ćwiczeniami metody CME

– jest terapią, w której wysokie napięcie mięśniowe w pozycjach niskich nie jest przeszkodą do stymulacji kontroli pozycji stojącej

Poprzez wystawianie dziecka na działanie siły grawitacji oraz promowanie kontroli dystalnej (dążymy do jak najmniejszej kontroli naszych rąk nad ciałem dziecka)- prowokujemy mózg do pracy, dzięki czemu jest w stanie uzyskać automatyczną odpowiedź kontroli motorycznej, jak również doprowadzić do pojawienia się funkcji motorycznych, których nie obserwowaliśmy do tej pory u dziecka. Ważne jest, aby rozpocząć terapię w tym samym czasie, kiedy pojawią się pierwsze objawy

Przeciwwskazania:

 1. Jakakolwiek diagnoza zwyrodnieniowa wpływająca na tkankę nerwowo-mięśniową (choroby progresywne)
 2. Wrodzona łamliwość kości
 3. Niekontrolowane napady padaczkowe (dzieci z ustabilizowanymi/ kontrolowanymi napadami padaczkowymi mogą uczestniczyć w terapii)
 4. Dziecko młodsze niż 3 miesiące, z wyjątkiem kiedy certyfikowany terapeuta ma ukończony II lub III stopień CME®

Wskazania do terapii:

 • zespół Down’a
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • Zespoły genetyczne
 • Hipotonia
 • Globalne Opóźnienie Rozwoju
 • Padaczka (ustabilizowana)
 • Opóźnienie w rozwoju motorycznym

(Są dzieci, które są rehabilitowane różnymi metodami i w pewnym momencie nie mogą już „ruszyć dalej”. CME może być dla Nich szansą na zdobycie nowych umiejętności)